Sejarah UHT

Sejarah UHT merupakan dorongan TNI   AL  dari rasa cinta tanah air dan tanggungjawab terhadap kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa, khususnya dalam usaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan dan membina sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang kelautan, maka  mendirikan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.

http://www.hangtuah.ac.id/